Porozumět dětskému světu jsme toužili už při přípravě své první aplikace. Máme vlastní děti, které nám mnohé napověděly, ale co dítě, to originál :)  S odborníky na dětský svět jsme sestavili KIDMAP®, mapu, která zobrazuje dětský svět do 12 let věku.

Projekt KIDMAP® je společným dílem digitálního studia Sugar & Ketchup, marketingové agentury LineArt Group a výzkumné agentury Perfect Crowd. Byla vytvořena na základě spolupráce s širokým okruhem dětských odborníků z různých oborů a přináší přehledně uspořádané informace o světě dětí ve věku od 2 do 12 let podle jednotlivých vývojových kategorií.

K čemu je to dobré?

V dnešním uspěchaném konzumním světě jistě platí, že téměř každý rodič nejvíce myslí na potřeby svých dětí a snaží se splnit všechna jejich přání. Na druhé straně pak stojí producenti výrobků určených právě dětem a často pouze odhadují, čím a jak mohou děti, respektive jejich rodiče, ve svých kampaních nejlépe oslovit. I z tohoto důvodu vznikl unikátní projekt KIDMAP®. Jde o přehled, který poslouží jako relevantní podklad pro přípravu konkrétních projektů, jejichž cílem je nabídka aktivit, produktů, vzdělání atd. pro cílovou skupinu rodičů a dětí.

Je etické využívat děti pro byznys?

Nedílnou součástí KIDMAP® je etický kodex, který jasně vymezuje možnosti zacházení s tímto projektem. Mimo jiné se v něm uvádí: „Výsledky výzkumů ani průzkumů trhu nebudou nikdy žádným subjektem KIDMAP® zneužity vůči dětem samotným.“ KIDMAP® zachycuje typické milníky lemující cestu vývoje dítěte a s nimi související témata, o kterých přemýšlejí rodiče. Další důležitou část tvoří mozaika dovedností, které jsou děti dle odborníků v určitém věku schopny zvládnout.

KIDMAP® používáme při vývoji aplikací. Díky ní se víme, co děti v konkrétním věku baví, jaká jsou jejich přání a co je zajímá. Mapa nám ukáže, jak děti zabavit a přitom je něco naučit. V případě potřeby konzultujeme problém s našimi odborníky na dětský svět.

Chcete vědět víc? Prozkoumejte www.kidmap.cz nebo nám napište.