Svět dětí je jiný než svět dospělých. Díky projektu KIDMAP, na kterém se aktivně podílíme, do něj umíme nahlédnout a zjistit, co děti baví. Zároveň si dovolujeme nesměle tvrdit, že do dětského světa vstupujeme zodpovědně.

Tvoříme aplikace vlastní výroby, ale i na klíč. Zakázky řešíme komplexně: od analýzy zadání přes doporučení vhodné platformy, navrhování konceptů, produkci, výrobu, testování, umístění na příslušný store s aplikacemi až po promování aplikace i update.

Nejsme klasická technologická firma. Klademe velký důraz na skladbu týmu. V našich rozšířených řadách tak najdete třeba dětské psychology a učitele – lidi, kteří rozumí dětskému světu a vědí, jak funguje.